Financials in transitie

Ben jij er klaar voor?

Het financiële vakgebied is volop in beweging! Van boekhoudkundig specialist ontwikkelt de controller zich tot gesprekspartner voor de hele business.

Een specialist die niet alleen uitstekend overweg kan met de cijferfabriek, maar ook over niet-financiële informatie kan rapporteren én adviseren.

Ben jij er klaar voor om deze rol als business partner te vervullen?
Doe nu de Finance Scan en binnen 5 minuten weet je meer!

Organiseren

Het invoeren en registreren van financiële gegevens verloopt bij ons efficiënt.

We lopen zelden achter met het invoeren van belangrijke administratieve gegevens.

De pieken in de werkdruk vallen mee omdat al het mogelijke goed is geautomatiseerd.

Ik kan mijn mensen volledig vertrouwen dat alle financiële gegevens correct en tijdig worden ingevoerd.

Iedereen onder mijn verantwoordelijkheid weet precies wat hij moet doen en hoe.

Al mijn medewerkers zijn eigenlijk controllers, want ze zien méér dan alleen hun eigen werkzaamheden.

Naar 'Vooruit kijken'

Vooruit kijken

Vooruitkijken betekent voor mij meer dan lijnen uit het verleden doortrekken.

We kunnen gemakkelijk verschillende (financiële) scenario's doorrekenen.

We slagen er in om te leren van 'fouten' uit het verleden, we worden telkens beter.

We hebben goed zicht op de risico's die we lopen en hoe we die kunnen beheersen.

Als we begroten, hebben we altijd goede informatie om keuzes te onderbouwen.

We bekijken de uitkomsten van onze voorspellingen (begrotingen) ook achteraf en kunnen zo steeds beter vooruit kijken.

Naar 'Impact'

Impact

Ik kan altijd zeer snel de informatie leveren die we nodig hebben om belangrijke beslissingen te nemen.

Het management is tevreden over analyses en rapportages die we leveren.

Ik kan collega's in de regel overtuigen met behulp van onze analyses en adviezen.

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de informatie die we leveren.

We zijn een groot deel van onze tijd bezig met het maken rapportages.

Naar 'Omgeving'

Omgeving

Ik ben goed op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving die invloed hebben op onze administratieve organisatie en (financiële) verslaglegging.

Ik ben tevreden over mijn netwerk van mensen buiten de onderneming die me informeren en inspireren.

Ik heb genoeg tijd om zicht te houden op veranderingen in de maatschappij waarmee ik vanuit mijn verantwoordelijkheid rekening mee wil houden.

Ik ben goed geïnformeerd over externe factoren die voor ons financiële risico's met zich mee brengen.

Ik kan vanuit mijn functie ook de maatschappelijke bijdrage leveren die ik belangrijk vind.

Naar 'overzicht'

Overzicht

Ik neem regelmatig de tijd om afstand te nemen en te kijken naar 'the big picture'.

Ik ben tevreden over hoe verschillende systemen met elkaar zijn verbonden en hoe ver we zijn met integratie en koppelingen?

Ik heb voldoende gegevens en goede analyses om te zeggen dat ik een 'helicopter view' heb waar vanuit ik kan adviseren, prioriteiten stellen en plannen.

Omdat ik mijn zaken goed op orde heb is er voldoende tijd om aandacht te besteden aan belangrijke dingen.

Ik voel me over het algemeen zeker dat ik mijn zaken die ik kan beïnvloeden goed op orde heb.

1
2